In onze gemeente zijn 11 gebieden waarbinnen een bewonersgroep (wijkteam) actief is. Deze bewonersgroepen bespreken in nauw overleg met de gemeente alles wat de leefbaarheid van onze wijken aangaat. Wij hebben vooral de functie van ogen en oren van de wijk. Ook kunnen wij zaken aankaarten of oppakken. Sommige zaken kaarten wij rechtstreeks aan bij de verantwoordelijke afdelingen van de gemeente