In onze gemeente zijn 11 gebieden waarbinnen een bewonersgroep (wijkteam) actief is. Deze bewonersgroepen bespreken in nauw overleg met de gemeente alles wat de leefbaarheid van onze wijken aangaat. Het gaat daarbij vooral om verkeer, veiligheid, bouwprojecten, groen- en speelvoorzieningen, sociale activiteiten en zorg. Andere thema’s zijn mogelijk.
Voor de wijken Klarenbeek en Veersepoort is één wijkteam actief. Wij bestaan momenteel uit de volgende leden:
Ben Lap (voorzitter),
Frans Pieterse,
Louis Reijnhoudt,
Harry van Zweden,
Wim Oving

We willen graag uitbreiden. Wij hebben vooral de functie van ogen en oren van de wijk. Ook kunnen wij zaken aankaarten of oppakken. Sommige zaken kaarten wij rechtstreeks aan bij de verantwoordelijke afdelingen van de gemeente. Het wijkteam en de wijkmanager van de gemeente, Manon Veroude, bereiden samen de wijktafelbijeenkomsten voor.
Ons wijkteam komt gemiddeld één keer per maand bijeen. Onze bijeenkomsten zijn openbaar en dus voor iedereen te bezoeken. U bent van harte welkom. Een berichtje vooraf wordt op prijs gesteld, want soms gaat een bijeenkomst niet door of vindt plaats op een ander tijdstip of op een nieuwe locatie.