Iedereen weet dat groen goed is voor mens en samenleving. Met groen bedoelen we de bomen, de struiken, de heggen, bloemenperken, de sloten, de parken, de grasvelden en dergelijke in onze wijken. Groen in de wijken bevordert de gezondheid, verbetert het milieu en het binnenstadsklimaat, vergroot de veiligheid en verhoogt de waarde van onroerend goed. De bewoners van onze wijken zijn de eindgebruikers van al dat groen. Daarom is groen een zeer belangrijk aandachtspunt van het wijkteam. Het wijkteam wil ervoor waken dat door versobering het aanblik van onze parken, lanen en plantsoenen wordt verminderd. Het groen wordt bijna allemaal door de gemeente onderhouden. Sommige boomspiegels worden door bewoners onderhouden. Andere bewoners maaien zelf wel eens een slootrand of verwijderen onkruid uit een plantsoen of tegelpad. Er zijn meer mogelijkheden om als bewoners zelf een stukje groen in beheer te nemen. Laat uw fantasie werken! Als u ideeën of plannen hebt, doen we graag mee om de juiste aandacht van de gemeente te krijgen.