Het wijkteam bespreekt de leefbaarheid in de wijk. Bewoners ontmoeten elkaar rond bestaande en nieuwe activiteiten. Dit keer hebben we het over de Sprenckweide en over de Buurthulp. Ook de nieuwe Wijkaanpak van de gemeente komt aan de orde. Wilt u meewerken aan het versterken van uw wijk? Kom dan gerust meepraten in Gerbrandylaan 120 om 19.00 uur.