Vrijwilligerswerk voor de buren: wat komt erbij kijken?
Nieuwbouw Veersepoort V: hoe gaan we als wijkteam hiermee om?
Sprenckpark: dit najaar kunnen we inplanten, maar er zijn nog wel extra fondsen nodig voor het pad, de poelen e.d.
Toekomst wijkteams: wat willen wij? (13 sep brainstorm Burgerzaal Oude Stadhuis).
We nemen afscheid van ons wijkteamlid van het Jacob Roggeveenhuis en hopen een opvolger te ontmoeten.

Een medewerkster van Zorgstroom vertelt over vrijwilligerswerk met en zonder contracten.
Andere onderwerpen kunnen natuurlijk ook worden ingebracht.

8 september om 19.30 in Gerbrandylaan 120 (Zorgstroom).