Op 7 juli werd gesproken over de Zeeuwse huiskamer (zie ander bericht).
De gemeente zal aan het begin van het schooljaar bij alle scholen in Middelburg aandacht vragen voor het afzetten en ophalen van leerlingen. Het blokkeren van de doorgang voor het verkeer zal door BOA’s worden beboet.
De Sprenckparkgroep zoekt mensen die willen helpen bij het vervangen van de palen bij de bomen. Veel van de witte palen zijn verrot. Graag melden bij Nico (0640017191).
Harry wil proberen om naar de voorlichting over Veersepoort fase V te gaan en naar de presentatie van de Wijkvisie van Griffioen.
In augustus vergadert het wijkteam niet. De volgende bijeenkomst is in afwijking van het gebruik niet op de eerste donderdag van de september, maar op 8 september om 19.30. In die week beginnen de scholen weer. Nader bericht volgt tegen die tijd.