Op 11 mei en 23 november vinden de Wijktafels 2017 plaats. Dan zijn alle wijkbewoners welkom en komen ook wethouder Chris Simons en wijkagent Roel Kranendonk. Het wijkteam bereidt de agenda voor. Het wijktafelbudget van 2.000 euro en het budget voor groencheques van 500 euro worden door de aanwezigen verdeeld over de aanvragen die tijdig zijn ingediend bij de gemeente.