De verplaatsing van de skatebaan komt in een nieuwe fase. Er zijn twee locaties in beeld bij de skaters en de gemeente: de Geersesweg (tegen de geluidwal bij de N57) en het Meiveld. De scouting, die met twee clubhuizen aan de Geersesweg zit, vreest toename van overlast (drugs). Een ouder, die bij de skatebaan kwam wonen vanwege de speelmogelijkheid, vindt de Geersesweg te ver weg en onveilig; dan zou de plek achter de huisartsenpost beter zijn, want daar is meer verkeer. Die locatie ligt echter te dicht bij huizen, aldus de wethouder.

Er vonden op 21 september gesprekken plaats met de bewoners bij de Geersesweg. In een rapportage zal de beoordeling van de onderzochte locaties worden verantwoord. Bewoners suggereren dat er een beheerder komt en verlichting. Maar over de afstotende of aantrekkende werking van licht op hangjongeren en dealers bestaan verschillende inzichten.

Overlast wordt ook ervaren in Klarenbeek. Hangjongeren rond de scholen laten troep achter. De schooldirecteur staat ’s morgens vaak glas op te vegen. Ouders die midden op straat parkeren om kinderen de scholen in te begeleiden. Hard optrekkende en remmende auto’s en motoren bij Arie van Driellaan. Whatsapp-fraude. De wijkagent heeft wel enkele jongeren thuis bezocht. Er zal bij het ingaan van de scholen worden gecontroleerd. En scholen sturen brieven naar ouders.

(Meldt acute overlast bij 112 en anders bij 0900-8844, maak zo mogelijk foto’s).

Verder wordt geconstateerd dat de onveiligheid bij de fietstunnel toeneemt. Snelle brommers remmen nauwelijks af voor onbegeleid fietsende kleine kinderen. Er is nog geen ongeluk gebeurd (afkloppen).

Er wordt voorgesteld dat WelzijnMiddelburg meer aandacht besteedt aan grote gezinnen met een laag inkomen om te bevorderen dat de kinderen een goede opleiding krijgen.

Maak een loket bekend waar men hulp kan vragen of signalen kan doorgeven (0118-727013, info@welzijnmiddelburg.nl).

Winnie Versol werkt voor de gemeente aan de warmtetransitie en woont in Klarenbeek. Ze gaf een presentatie van de plannen. Veersepoort kan all-electric worden, want is beter geïsoleerd, in Klarenbeek ligt voorlopig hybride meer voor de hand. Extra isolatie is overal raadzaam. Zie ook de website van de gemeente: https://www.middelburg.nl/informatieavond-aardgasvrij-wonen. Wie met haar buren of de buurt samen plannen wil maken (bijvoorbeeld voor aanschaf isolatie), wordt gevraagd zich te melden bij w.versol@middelburg.nl. Via wijkteam@klarenbeekveersepoort.nl kan natuurlijk ook. Het is belangrijk dat mensen met elkaar in gesprek raken over de warmtevoorziening in de toekomst.

Boy Dirksen van WelzijnMiddelburg werkt voor de gemeente aan het Wijknetwerk Noord, waar ook Sint Laurens en Nieuw-Middelburg bij horen. Ook hij gaf een presentatie. De organisaties die hulp bieden aan mensen gaan sneller aan elkaar doorgeven dat iemand ook hulp nodig heeft van een andere organisatie. Daardoor lopen problemen minder uit de hand. Uiteindelijk is dat goedkoper voor de gemeenschap. Door als bewoners nog meer voor elkaar te zorgen (burenhulp) wordt het gezelliger en dan kost de WMO ook minder.

Er is/was een conflict tussen de biljartvereniging en de ondernemer in Grand Café Willem. De kwetsbare medewerkers van Philadelphia voelen zich sinds corona niet meer veilig in de omgeving van de biljarts. De biljarters mochten hun sport niet oppakken, terwijl de coronamaatregelen geen belemmering meer vormen. De wethouder bemiddelt.

Er wordt last ervaren door mountainbikers op de mountainbikeroute. Ligt die er wel met toestemming? (Noot na vergadering: er is in 2016 over gesproken, op 22 maart 2016 heeft B&W ingestemd met de route. Daarna is deze nog gewijzigd door bewonersinbreng. De vereniging attendeert gebruikers erop dat het ook een hondenlosloopgebied is.)