Ouder worden: hoe doe je dat en wat betekent het voor jouw buurtinitiatieven? 
Wie actief is in zijn buurt, komt mensen van verschillende generaties tegen. Zeker ook ouderen. Zoals meneer Verduin, die een paar jaar geleden gepensioneerd is en die de wethouder enthousiast probeert te maken voor een buurttuin. Of mevrouw De Groot die steeds kwetsbaarder wordt en toch nog geen boodschap voor zich wil laten doen. Hoe kunnen wij samen met die ouderen ervoor zorgen dat ze zich thuis (blijven) voelen in de wijk? Wat hebben we daarvoor nodig?

Onder de naam ‘Thuis in deze tijd’ houden ouderenfondsen Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo zich nu een aantal jaar bezig met deze thematiek. Via onderzoek, gesprekken en projecten ontdekten zij dat de beeldvorming rondom ouder worden en ouderdom soms erg stereotiep is, wat participatie in de weg staat. Ook merkten ze dat er weinig acceptatie van ouderdom is. Opvallend genoeg geldt dat in de eerste plaats voor ouderen zelf. Een realistische kijk op wat ouder worden is en hoe ouderen door hun tijd zijn gevormd, kan handvatten bieden voor betere samenwerking in de wijk. Tijdens de kennisbijeenkomst ‘Ouderen thuis in de wijk’ maken we kennis met wat Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo leerden over ouder worden en oud zijn. Jouw praktijkervaring met buurtinitiatieven biedt daarbij een prachtige reality check: waar kan dit verhaal worden aangescherpt? Vervolgens bekijken we met elkaar wat dit betekent voor de manier waarop ouderen het initiatief nemen en met anderen samenwerken. Wat gaan we anders doen in ons dagelijks werk? Wat hebben we daarvoor nodig? En hoe kunnen we dit verhaal breder verspreiden? Ben je zelf wat ouder en wil je meepraten? Of ben je actief betrokken bij initiatieven/projecten gericht op het versterken van de verbinding in de buurt? Geef je op en denk met ons mee! 

MELD JE HIER AAN

Datum: 9 april 2019
Locatie: Wijkcentrum de Spinne, Joseph Lunslaan 7, Goes

Programma:
17.30 uur           Inloop (soep met broodjes)
18.00 uur           Welkom
18.05 uur           Presentatie en in gesprek over onderzoeksresultaten en ervaringen
19.30 uur           Pauze
19.45 uur           Wat betekent dit voor ouderen, jongeren en mijn initiatief in de wijk?
20.15 uur           Afronding            
20.30 uur           Napraten met een drankje