Er komen huurappartementen van Woongoed en woonzorg-appartementen van Zorgstroom op de plaats waar nu nog de school staat. Tussen de gebouwen komt ruimte voor parkeren en voor groen. Het is voor bewoners in de omgeving mogelijk om mee te denken over het groen: wil je fruitstruiken, bloemperken of gras? En wil je zelf iets doen om het mooi te houden?

Vanuit het wijkteam was er vooroverleg met de bouwers en de gemeente. De gebouwen liggen voor een groot deel wel vast, maar in het groen is variatie mogelijk.

Woongoed, Zorgstroom en de gemeente organiseren een bijeenkomst om de plannen toe te lichten en in gesprek te gaan. Kom daarom op maandag 28 februari om 19.00 of om 20.15 naar Hof van Buren, Grand Café Willem, Oranjelaan 17, Middelburg. De bijeenkomst duurt ongeveer 50 minuten.

Meld je vooraf voor één van de sessies aan via churchilllaan@woongoed.nl. (Maximaal 1 persoon per huishouden i.v.m. het houden van afstand). Ideeën of opmerkingen mailen kan natuurlijk ook.