Op steeds meer plekken in Nederland en ook in onze wijken ziet u ze: AED’s oftewel een Automatische Externe Defibrillator. Met een AED kan iemand in de eerste minuten na een hartstilstand nog gereanimeerd worden. Hoe sneller iemand met een hartstilstand met een AED behandeld kan worden des te meer kans iemand heeft om een hartstilstand te overleven.

Het is uiteraard wel belangrijk dat u weet hoe een AED bediend moet worden. Dit kan geleerd worden tijdens een cursus. Omdat ook AED’s vernieuwen en u wellicht ooit een cursus hebt gevolgd, is het opfrissen van kennis en kunde ook al een levensreddende stap.
Voor de geldigheid van een certificaat en het bijhouden van de reanimatievaardigheid moet jaarlijks een herhalingscursus worden gevolgd.

Wilt u ook een AED kunnen bedienen? Geef u dan op bij mevrouw van den Bosse. Haar e-mailadres is: abosse@zeelandnet.nl Bij voldoende deelname gaat de cursus door. Er wordt dan ook gekeken of de cursus in de wijk kan worden gegeven.

Zorgverzekeraars vinden preventie belangrijk en het kan zijn dat u via uw zorgverzekeraar in aanmerking komt voor een bepaalde vergoeding. Op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus kunt u een en ander nagaan.
Komt u niet in aanmerking voor vergoeding of dient u zelf bij te dragen in de kosten dan krijgt u hiervoor een tegemoetkoming in de kosten vanuit het extra activiteitenbudget waar de wijk over beschikt.