Er zijn op dit moment een aantal initiatieven en participatietrajecten die met het Vogelpark te maken (kunnen) hebben. Denk aan de toekomstige inrichting van de huidige plek van de skatebaan, de nieuwe speelplek in de Veersepoort voor kinderen tot 12 jaar, het initiatief ‘vogelvriendelijk Vogelpark’ en het initiatief voor een buitenfitness in de Veersepoort. Eerder zijn bewoners betrokken geweest bij de participatie hierover of zelf initiatiefnemer.

De medewerkers van onze gemeente gaan graag met u in gesprek om deze initiatieven met u te bespreken. Er is een bewonersavond op dinsdag 29 maart om 18.30 uur in Grandcafé Willem. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@middelburg.nl of te bellen (naar 0118-675 212 –projectleider Jeroen Sakko of 0118-675 764- communicatieadviseur Janneke Haarhuis).

Tijdens de bewonersavond praten we door over de volgende onderwerpen:

1.       Toekomstige inrichting huidige locatie skatebaan in het Vogelpark: wat komt hier als de skatebaan weg is?

2.       Een nieuwe speelmogelijkheid in de Veersepoort: de raad heeft besloten dat er voor de doelgroep tot en met 12 jaar een nieuwe speelmogelijkheid moet komen als de skatebaan weg zou gaan. Hier is € 25.000 euro voor uitgetrokken. Via DoeMee.Middelburgers.nl is een enquête uitgezet en konden mensen zich aanmelden om deel te nemen aan een werkgroep. Uit de enquête bleek dat er een voorkeur is voor het Vogelpark als locatie van een nieuwe speelplek.

In de werkgroep is de plek aangewezen ter hoogte van het basketbalveldje. Ook zijn er ideeën voor speeltoestellen. De nadruk ligt daarbij op klimmen en klauteren.

We horen graag van u als omwonenden hoe u denkt over de plek en de ideeën die er zijn voor een speeltoestel.

3.       Vogelvriendelijk Vogelpark: vanuit het wijkbudget Klarenbeek-Veersepoort is € 3.000 euro beschikbaar gesteld voor het inwonersinitiatief Vogelvriendelijk Vogelpark. Hiermee willen inwoners de biodiversiteit van het park vergroten en het zo aantrekkelijker maken voor vogels. Voor een deel is hier invulling aan gegeven door plukbloemen in te zaaien in de zomer.

4.       Buitenfitness in de wijk: vanuit het wijkbudget Klarenbeek-Veersepoort is € 3.000 beschikbaar gesteld voor buitenfitness in de wijk. Krijgt dit een plekje op de huidige plek van de skatebaan, bij de nieuwe skatebaan of wellicht ergens anders in de wijk?

Vervolgparticipatietraject
Via www.doemee.middelburgers.nl vindt u alle informatie over het lopende participatietraject voor de nieuwe speelplek. Ook vindt u daar informatie over het lopende participatietraject voor de nieuwe skatebaan aan de Geersesweg.

Deze uitnodiging is per brief verspreid onder direct omwonenden van het Vogelpark. Mogelijk was u al op de hoogte of heeft u zich zelfs al aangemeld.

Mocht u nog vragen over hebben, of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Sakko of communicatieadviseur Janneke Haarhuis. Dit kan telefonisch (via 0118-675 212 of 0118-675 764) of via de mail naar info@middelburg.nl