Er komen steeds nieuwe activiteiten in het Sprenckpark, zoals het bouwen van een bijenhotel, het planten van een meidoornhaag, enzovoorts. Daardoor is voor steeds meer mensen mogelijk om mee te doen met deze leuke activiteiten. Je kunt praktische dingen doen in het park. Maar er zijn ook mensen nodig voor het zetten van koffie en het schenken van sapjes voor de kinderen. Dat kan in de kantine van Hof ter Veste of bij Kranesteyn. Ook zijn er mensen nodig die de bewoners van de benedenverdieping van Kranesteyn (ouderen met dementie) willen begeleiden bij wandelingen door het park. Meld je aan via info@klarenbeekveersepoort.nl of bel Nico Landsman (0640017191).