Op donderdag 23 november 2017 om 20.15 (20.00 inloop) in Grand Café Willem aan de Oranjelaan 17 is er een wijktafel met wethouder Chris Simons, de wijkagent Roel Kranendonk en de nieuwe wijkmanager Henk Huige. Inwoners kunnen alle onderwerpen aan de orde stellen waarover zij het willen hebben. Het wijkteam wil in elk geval praten over het nieuwe beleid van de gemeente voor burgerparticipatie en overheidsparticipatie, ook wel ‘wijkaanpak’ genoemd, waarover de raad op 23 oktober besloot: wat betekent dit voor onze wijk?
De initiatiefgroep Buurthulp KlarenbeekVeersepoort zal met hulp van Boy Dirksen van Stichting Welzijn Middelburg wat vertellen over deze nieuwe manier om elkaar te helpen in onze wijk. Er zal ook worden gesproken over de nieuwbouwprojecten Veersepoort V, Sprencklaan en Veerseweg en over de Sprenckweide, die geen park meer wordt genoemd.
Het wijkteam wil graag horen wat u vindt van de gele ‘Wijkbode’, die in mei samen met de Wijkvereniging Klarenbeek is uitgebracht in de hele wijk: hebt u die gezien en gelezen? Vindt u het de moeite waard om in 2018 weer zo’n wijkbode uit te brengen in de hele wijk? Dit vraagt dan een deel van het wijktafelbudget. Dat vraagt een afweging van de aanwezigen, want er zijn meer bestemmingen voor dit budget, waarvan nog ruim 400 euro is te verdelen. Nieuwe aanvragen zijn altijd mogelijk. Er ligt er al een voor onderhoud aan de jeu-de-boulesbaan. Zie het aanvraagformulier. Voor verbetering van het openbaar groen is 500 euro beschikbaar als Groencheque.
In het tweede deel van de avond wil het wijkteam met de aanwezigen in gesprek over een wijkvisie: willen wij in onze wijk daaraan samen werken? De Griffioen heeft dat gedaan en dat heeft geholpen om de betrokkenheid te vergroten. Met kaarten op tafel en flaps om op te schrijven over thema’s, zoals bereikbare zorgvoorzieningen, buurthulp, vereenzaming, huisvesting vluchtelingen, …