Op deze plek op internet laten we de agenda groeien van de onderwerpen die het wijkteam wil agenderen voor deze bespreking met de wijkwethouder Chris Simons, de wijkmanager Henk Huige, de wijkagent Sharina Jacobs en de inwoners van de wijken Klarenbeek t/m Veersepoort.

Heeft u bespreekpunten? Mail dan naar wijkteam(at)klarenbeekveersepoort.nl. Het aantal plaatsen is beperkt. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk.

De vergadering begint om 19.30. Vanaf 19.00 is de zaal open en bent u welkom voor koffie en gesprek.

Jongerenwijktafel

De jongerenwerker van WelzijnMiddelburg wil graag een JongerenWijktafel opzetten en hoort hiervoor graag ideeën.

Herinrichting Arie van Driellaan en zijstraten

Atelier GroenBlauw maakt dit jaar nog een schetsontwerp voor de herinrichting en betrekt de bewoners erbij.
Op 9 september kunnen we het proces aan de wijktafel bespreken. Op woensdag 15 september vindt een workshop-avond plaats. De aanleiding voor de herinrichting ligt in de ouderdom van de buurt en de adaptatie aan de klimaatverandering, waarbij de oppervlakte van de verharding wordt verminderd en er meer ruimte komt voor het opslaan of vasthouden van water.

Wijkbudget

Er zijn 6 ideeën ingediend op doemee.middelburgers.nl, één is niet toegelaten tot de stemronde, waarna drie ideeën voldoende stemmen kregen om in uitvoering te kunnen komen. Lees meer hierover op doemee. Voor alle ideeën is uw inzet bij uitvoering en onderhoud van harte welkom. Zie ook het agendapunt Vogelpark.
Schiet u nu een goed idee te binnen? Het wijkteam wil volgend jaar weer ideeën verzamelen via doemee.
Je kunt ideeën ook indienen bij Kern-met-Pit. Het wijkteam helpt graag bij de invulling.

Vogelpark

Meer biodiversiteit maakt het Vogelpark meer vogelvriendelijk. Door fitnesstoestellen in de buitenlucht zouden mensen eerder geneigd zijn om voldoende te bewegen. De skatebaan wordt vervangen door een speelvoorziening. Deze drie zaken kunnen in samenhang worden bezien. Vinden de bewoners dat zinvol? Of kun je ze beter los van elkaar een plekje geven?

Skatebaan

Er zijn tenminste twee mogelijke locaties voor de nieuwe skatebaan in onze wijk bekeken door de mensen van de gemeente. Ook in andere wijken zijn locaties bekeken. De locatie die op doemee het meest is aangeduid door bewoners en skaters is bij de Geersesweg (12x). Wijkteamleden hebben de locatie met gemeenteambtenaren bekeken en gewezen op het belang van goed overleg met de bewoners en gebruikers.

Herbestemming CSW-locatie Churchilllaan

Nog aan te vullen.

Opbouw Wijknetwerk Noord volgens het Middelburgs Model

Een sterke sociale basis: “Gemeenten kunnen (veel) kosten besparen door ervoor te zorgen dat mensen helemaal geen zorg nodig hebben vanuit de Wmo of Jeugdwet. Een speerpunt in de ’beweging naar voren’ is dan ook om te investeren in het versterken van preventieve inzet en het uitbouwen van algemene voorzieningen. Onze ambitie is een sterke sociale basis zodat bewoners meer voor zichzelf, voor elkaar en voor Middelburg kunnen betekenen.” (pagina 8 van het Middelburgs Model, dat je hier kunt downloaden).

Hoe ervaren wij als bewoners de huidige ‘sociale basis’? Hoe willen we ons eigen sociale netwerk in de wijk versterken? Welke preventieve en algemene voorzieningen (plekken waarop iedereen welkom is, zonder indicatie voor WMO of iets dergelijks) zijn daarvoor wenselijk? Wat kunnen we daarvan zelf doen en waarbij hebben we geld of menskracht nodig van de gemeente of WelzijnMiddelburg of anderen?

Het worden ‘wijk’netwerken genoemd, maar het gaat bij het Wijknetwerk Noord om Nieuw Middelburg, Klarenbeek Veersepoort en Sint Laurens.

Omgevingsvisie en Wijkvisie

Hebt u de posters in de schouwburg gezien? Daar kon u ideeën en meningen bijschrijven. De opbrengst wordt thans verwerkt. De posters (eerdere documenten) zijn nog te bekijken via doemee. Tip: Klik in de tijdlijn op de eerdere fasen om die te bekijken.

Aardgasvrij wonen in Middelburg

Op 3 juni was er een informatieavond. Deze kunt u terugkijken via YouTube. Ga daarvoor eerst naar deze pagina, waar u ook de presentatie en antwoorden op vragen vindt.