Op de agenda komen de volgende onderwerpen:

  • Sprenckpark: hoe ver is de Sprenckparkgroep met de selectie van bomen, de keuze van de soort verharding van het pad, het nadenken over beweegobjecten, de looproute van de schapen, …?
  • parkeerproblematiek rondom de scholen (Acaciahof, Regenboog, Dolfijnenburch);
  • bezoeken van oudere mensen in de wijk;
  • en wat mensen verder nog aanbrengen.

We vergaderen op een nieuwe locatie: Gerbrandylaan 120 (met dank aan Zorgstroom voor het beschikbaar stellen van deze activiteitenruimte). We beginnen om 19.30 uur.