Vragen, klachten, suggesties of complimenten over de wijk? Kom op donderdag 19 april tussen 15.30 uur en 17.00 uur op het spreekuur in het overdekte gedeelte van de Fazantenhof nabij de winkels.

De nieuwe wijkagent Sharina Jacobs is er, en ook een boa (ziet erop toe dat mensen goed omgaan met afval, parkeren, e.d.) en de wijkmanager Henk Huige (linking pin tussen wijk en zijn collega’s en het gemeentebestuur).  Gemeente en politie willen met bewoners de leefomgeving op het fysieke en sociale gebied verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving vergroten. Zo is er soms een ‘voetjesactie’ (inbraakpreventie) en zijn foutparkeerders bij de scholen aangesproken. Lees meer op Facebook.