In de Sprenckweide, vlakbij Hof ter Veste, kun je meehelpen bij de aanleg van een wilgenpad. Het wordt een ‘maaipad’, dat wil zeggen dat er geen verharding komt. Door het gras langs de wilgen regelmatig te maaien wordt zichtbaar gemaakt dat je hier kunt wandelen. Hiermee wordt een ‘rondje’ voltooid, dat je kunt gaan wandelen via de nieuwbouw aan de Sprencklaan en de Ter Vestelaan. Het pad begint bij het hek op de dam in de watergang die de Sprenckweide doorsnijdt.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft de supervisie over de aanleg en levert gereedschap en deskundige vrijwilligers. Ook zorgen zij voor de 12 wilgen, boompalen en boomkorven om de jonge aanplant te beschermen tegen het jongvee dat volgend jaar weer in de weide zal grazen. In de ochtend en in de middag zullen verschillende scholen kunnen meewerken. We denken dat we van 9 tot 5 bezig zullen zijn in verschillende ploegen. Mensen die willen deelnemen (voor twee uurtjes kan natuurlijk ook) kunnen zich aanmelden bij Sylvia.Tuinder@landschapsbeheerzeeland.nl.
De Werkgroep Sprenckweide is verantwoordelijk voor het geheel. De groep komt een paar keer per jaar bijeen. Het gaat om de activiteiten voor de mensen en de natuur. Meer informatie bij Wim (oving@zeelandnet.nl).