Volgende week woensdagavond is het zover. Dan kunt u als wijkbewoner met andere wijkbewoners in Grand Café Willem praten over wat u anders zou willen in de wijk. Dat kan over van alles gaan. Niet alleen over wat u van de gemeente zou willen; dat is ook aan de orde. Maar vooral ook onderwerpen waar we zelf als bewoners mee aan de slag kunnen. In een eerder bericht noemden we burenhulp en het energiezuiniger maken van onze woningen als voorbeelden. Een ander voorbeeld is de snelle ontwikkeling rond het Sprenckpark, waar nu door bewoners met elkaar iets moois tot stand wordt gebracht.

We willen elkaar leren kennen op deze avond en we zijn benieuwd naar nieuwe initiatieven. Maar ook als u zelf niet ergens aan kunt gaan trekken, bent u van harte welkom om mee te praten. Met elkaar laten we Klarenbeek, Prooyenspark en Veerse Poort leven.

Wij van het wijkteam zouden het wel heel fijn vinden als er veel mensen afkomen op deze avond. Her en daar in de wijk hangen al flyers om mensen op te roepen om te komen. Met de link onderaan dit bericht kunt u de flyer downloaden. Wilt u deze voor uw raam hangen en op andere plekken die mensen zien? We stellen het op prijs als u zich aanmeldt via een mail aan info@klarenbeekveersepoort.nl. En als u mailadressen hebt van uw buren: wilt u hen dan een linkje sturen naar onze website klarenbeekveersepoort.nl en attenderen op deze bijeenkomst?

Klik op het onderwerp ‘burenhulp’ onder dit bericht om alle berichten over deze avond te lezen.

Flyer Dialoogavond 30 Maart