Een burgerberaad is een nieuw middel voor gemeenteraden om tot betere besluiten te komen met meer draagvlak. Dat wordt bereikt door loting onder de bevolking, waarbij wordt gelet op evenredige vertegenwoordiging van mensen met bepaalde kenmerken, zoals leeftijd en inkomen. Door je met elkaar in dialoogvorm te beraden en door je te laten informeren door experts, komt je als burgerberaad tot weloverwogen voorstellen, waarbij partijprogramma’s en lobbies geen invloed hebben.

Nico Landsman bepleit bij de gemeenteraad om ervaring te gaan opdoen met dit instrument. De inspraak kan worden teruggeluisterd op de website van de raad.