Category Archives: Verkeer

Arie van Driellaan ontwerp

Het ontwerp voor de herinrichting van de Arie van Drielllaan en omgeving is gereed. Enkele passages volgen hieronder. Het ontwerp is in te zien via doemee. Er is enkele keren met de bewoners overleg geweest door de gemeente en het ontwerpbureau atelier GroenBlauw. Het voorlopig ontwerp brengt meer structuur aan in de straten door een…
Read more

Brug Sperwerpad afgesloten

Vanaf maandag 13 juli 2020 is de voetgangers- en fietsersbrug tussen Sperwerpad en Nassaulaan/Sportlaan gedurende een week afgesloten. Het brugdek wordt vernieuwd, omdat de planken in slechte staat verkeren.
Read more

Calvijncollege aan Churchilllaan

In het schoolgebouw aan de Churcilllaan is tijdelijk het Calvijncollege gehuisvest. Dat gebeurt i.v.m. verbouwing van het gebouw aan de Kruitmolenlaan. Er komen dagelijks zo'n 400 leerlingen hierheen plus hun docenten. Dit zal minimaal een jaar duren.
Read more

Kiss&Ride bij Vrije School

Gemeente en school willen de parkeeroverlast in de Willem Arondeusstraat beperken door verplaatsing van de ingang van de school naar de zijkant (bij Brigdamseweg) en aanleg van een Kiss & Ride zone. Informatieavond dinsdag 16 mei 20.00 in de Vrije School. Aanmelden via esther.hanse@zeelandnet.nl.
Read more