Het ontwerp voor de herinrichting van de Arie van Drielllaan en omgeving is gereed. Enkele passages volgen hieronder. Het ontwerp is in te zien via doemee. Er is enkele keren met de bewoners overleg geweest door de gemeente en het ontwerpbureau atelier GroenBlauw.

Het voorlopig ontwerp brengt meer structuur aan in de straten door een zichtbare rijloper in de bestrating met aan de zijkanten een zone waarin parkeren, groen, opritten en voetgangersgebied elkaar afwisselen.

Zo ontstaat er een klimaatadaptieve wijk met minimale hoeveelheid verharding en biodivers en aantrekkelijk groen.

De speel- en verblijfsplekken zijn groen en aantrekkelijk ingericht en faciliteren speelplekken voor kinderen en ruimte om met de buurt bijeen te komen.
Het parkeren in de wijk is op orde gebracht en ingepast in het ontwerp.

Verandering in aantallen

De gemeente Middelburg zal het schetsontwerp gaan uitwerken zodat het kan worden uitgevoerd. Hiervoor worden nog een aantal zaken onderzocht, zoals het nieuwe riool, de mogelijkheden om regenwater te infiltreren zonder wateroverlast te veroorzaken en het hergebruiken van bestratingsmaterialen. 

Wanneer deze zaken zijn uitgezocht volgt er een inspraakprocedure. Als het zover is, informeert de Gemeente u hierover door middel van een brief, via Doemee en via De Bode.