Blijft het Sprenckgebied een mooi weiland waar koeien grazen tussen de bomen? Komt er ooit woningbouw? Wordt het een park met paden, struiken, bomen en bloemenvelden? Of komt er toch nog een vorm van stadslandbouw met lokale voedselproductie voor lokale klanten?

Er wordt al jaren over gepraat. De gemeente heeft een landschapsarchitect een ontwerp laten maken voor een park met stadslandbouw. Dat was al weer in december 2014. De aanleg van dit park zou 150.000 euro kosten. Sommigen werden enthousiast van deze invulling. Anderen vreesden voor koolgeur of modderige akkers als uitzicht.
Op 14 januari 2016 zijn leden van het wijkteam mondeling ingelicht door de wethouder: een aangevraagde subsidie van Europa is afgewezen, de actieve ondernemer voor de stadslandbouw neemt vanwege zijn gezondheid geen verder initiatief. Uit de grondverkoop van 19 nieuwbouwwoningen aan de Sprencklaan komt € 50.000 beschikbaar voor het Sprenckpark, maar verdere financieringsbronnen zijn niet gevonden.
Verbetering van de Sprencklaan was niet in de begroting opgenomen, maar zou misschien uit die € 50.000 betaald kunnen worden als het Sprenckpark niet doorgaat.

Het wijkteam zet zich in voor leefbaarheid in de wijk, voor actieve bewoners en voor een goed overleg tussen bewoners en het gemeentebestuur. Het schrappen van het plan voor het Sprenckpark maakt de weg vrij voor komende gemeentebesturen om dit gebied te bebouwen met woningen: dicht bij de stad en bij het buitengebied vormt dit een aantrekkelijke woonlocatie, die veel geld kan opbrengen. En dat heeft onze gemeente helaas hard nodig.
We willen als wijkteam het gesprek tussen bewoners weer op gang brengen voordat de voorstellen voor de 19 woningen en de wegverbetering Sprencklaan in de gemeenteraad komen (verwacht in mei). Misschien willen bewoners het weiland nu zo houden en de toekomstige ontwikkeling afwachten; dan zal er in de gemeenteraad weinig discussie zijn. Maar we denken als wijkteam wel dat er nog één keer ruimte moet zijn voor mensen die zich willen inzetten voor een duurzame groene gebruiksfunctie van het Sprenckgebied. Dat zal wel leiden tot meer voeten in de aarde en discussie. …
Binnenkort zullen we u uitnodigen voor een bijeenkomst over dit gebied. Als u initiatieven wilt nemen horen we graag van u, zodat we u kunnen betrekken bij de voorbereiding van deze bijeenkomst. U kunt zich melden via de contactgegevens op deze website.