De afrastering voor de schapen is door boer De Nood en leden van de Werkgroep Sprenckpark verplaatst om ruimte te maken voor de aannemer die 6 februari 2017 begint met de grondwerken voor de nieuwbouwwijk, die via het verlengde van de Sprencklaan zal worden ontsloten. Tijdelijk komt er een bouwweg van de President Rooseveltlaan achter de brandweerkazerne langs, zodat de bewoners zo min mogelijk overlast ondervinden van de bouw. De aannemer heeft aan de gemeente toegezegd dat de werkzaamheden in de toekomstige boomgaard gereed zullen zijn vóór het planten van de bomen.