De eerste digitale wijktafel is afgesloten. 26 mensen hebben deelgenomen. De meesten bewegend in beeld. Hand opsteken, het woord krijgen van de voorzitter en je microfoon even aan zetten: en hoor, iedereen luistert naar je. Eigenlijk wel een wondertje dat je zo toch bij elkaar kunt zijn, elkaar kunt zien en horen spreken. Soms viel een verbinding weg. Het was ook nog wel even wennen.

Er zijn al enkele mensen die zich als vrijwilliger hebben gemeld als bestuurder voor de Buurtbus, die vanaf januari 2021 op dinsdag en donderdag moet gaan rijden. Je kunt je nog opgeven. Er zijn minimaal acht mensen nodig. De organisatie is in handen van de bestaande Buurtbusvereniging Walcheren, die in Veere al drie buurtbussen heeft rijden.

Ondanks het rustige verkeer heeft men tijdens corona voor de zomer toch een onderzoek kunnen doen naar de intensiteit van het verkeer over de Churchilllaan. Met andere ervaringscijfers erbij is berekend hoe de drukte zou veranderen als er op de locatie van de school een Jumbo komt in combinatie met zorgwoningen en sociale huurappartementen. Dit kwam uit op 5.700 motorvoertuigen per etmaal op een plek waar een norm geldt van 4.000. Gevolg hiervan is dat de Jumbo zich heeft teruggetrokken en met de gemeente in overleg is over verhuizing naar de overkant van de Generaal Eisenhowerlaan, waar nu CSW Toorop zit. Over een paar jaar staat dit gebouw op de nominatie om gesloopt te worden. Dat gaat dus een kans bieden. Zorgstroom en Woongoed maken nu een plan voor de Churchilllaan en zullen daarover met bewoners in gesprek gaan. De gemeente komt dan op afstand, maar zorgt er wel voor dat er voldoende inbreng kan zijn over zaken als looproutes, uiterlijk, groen, hoogte en dergelijke. De gemeente wil het beste plan voor de wijk, hoeft aan de verkoop van het perceel niet te verdienen, maar wil ook niet toeleggen op de vernieuwing van de plek.

Met de communicatie naar de bewoners in de omgeving van de Churchilllaan gaat het nog niet goed. Sommigen (aan de Nadorstweg) hebben nog nooit bericht gehad en ondervinden wel geluidsoverlast. Er is geen bezwaar tegen het geluid, maar wel tegen het feit dat men niet vooraf is geïnformeerd over wat er gaat gebeuren. Een andere deelnemer heeft wel een brief van VoorkomLeegstand gehad, maar niet van de gemeente. Anderen zwaaiden met een brief van de gemeente.