Zeven wijkbewoners spraken op 17 mei 2021 in bij de Commissie Ruimte over het plan om tussen de Noordweg en de Willem Arondeusstraat zeven woningen te bouwen. De bewoners benadrukten de beschermde status van de Noordweg als lintbebouwing met open landschap achter de woningen. Het perceel staat al lang te koop met de mogelijkheid om binnen het bestemmingsplan drie woningen te bouwen. De initiatiefnemers hebben de grond gekocht en willen er zeven woningen bouwen, omdat de beschermde status niet meer zou gelden, zoals zij van de gemeente hoorden. Ter vergadering bleek de beschermde status overigens wel geldig te zijn. Het is wel erg jammer dat de bewoners pas op dit moment worden betrokken en niet volgens participatieprocedures van de gemeente maar naar eigen inzicht van de initiatiefnemers; ook jammer dat initiatiefnemers en bewoners niet eerder duidelijk waren geïnformeerd over het beschermde stadsgezicht. Maar daarin werkt de – op zich constructieve – instelling van de gemeente door om bij burgerinitiatieven positief mee te denken (“uitgaan van de ‘ja'” in plaats van altijd maar zeggen dat iets niet kan volgens de regeltjes). Ook is het vreemd dat de bouwers eerst met de WARK (welstandscommissie) tot overeenstemming moeten zien te komen, vóórdat de buurt mag ‘mee’praten. Overigens zou de gevolgde procedure wel overeenkomen met wat de raad in de welstandsnota heeft vastgesteld. Dat zou toch beter andersom of gelijktijdig en samen kunnen plaatsvinden. En met meer regie door de gemeente. Tijd voor actualisering van de welstandsnota! Gelukkig brachten de raadsleden met hun vragen de initiatiefnemers en de bewoners ertoe om toch nog in overleg te gaan over aanpassingen in de plannen. Hopelijk komen ze er samen uit. Bekijk hier de commissievergadering.