De gebouwen aan Hof ter Veste zijn ongeveer 25 tot 30 jaar gebouwd en zijn in beheer bij Woongoed Middelburg.  In eerste instantie was het vooral bedoeld als een locatie voor ouderenhuisvesting. Met name ouderen die enige zorg nodig hadden konden er terecht en de zorg werd gegeven door Zorgstroom. 

Als plaats voor ontmoeting en activiteiten was een Atrium gebouwd, een glazen gebouw tussen de twee woonvleugels van het hoofdgebouw. Inmiddels is dat allemaal veranderd en wordt de ruimte gerund door vrijwilligers die er allerlei activiteiten organiseren. Dat varieert van koffieochtend tot biljart en van klaverjassen tot mooie muziekuitvoeringen.

Het Atrium moet gerenoveerd worden. Dat gaat de komende maanden gebeuren. Een flinke operatie waar de bewoners ook wel enige overlast van zullen ondervinden. Vooral betekent het dat het Atrium dan niet gebruikt kan worden. 
Na de renovatie van de glazen wanden en het glazen dak is ook het interieur aan de beurt. Daarvoor hebben fondsen en organisaties geld beschikbaar gesteld. 

De bewoners hopen daarna weer volop te kunnen genieten van de onderlinge ontmoeting en activiteiten. Als je mee wilt doen en als vrijwilliger aan de slag wilt, je bent altijd welkom! Zoek dan contact met Pieta Maas via jaapiemaas@zeelandnet.nl