Vanuit het Wijkteam Klarenbeek Veersepoort en de werkgroep Sprenckweide willen we een kleine stichting oprichten. Deze zal optreden als aanvrager voor fondsbijdragen voor bewonersinitiatieven en zal de ontvangen gelden beheren voor deze groepen. Twee bestuursleden, waaronder een penningmeester, zijn er al. We zoeken nu een derde persoon. Het bestuur zal contact onderhouden met de bewonersinitiatieven, die het meeste werk zelf zullen moeten doen, zoals het leveren van alle gegevens voor aanvragen en van facturen, die betaald moeten worden. Het vraagt weinig werk; er wordt gedacht aan twee vergaderingen per jaar.

Een stichting is nodig, omdat fondsen niet uitbetalen aan gemeenten en natuurlijke personen. De eerste klus is het beheren van het geld voor de Sprenckweide. Zo maken we samen onze wijk nog socialer en mooier.

Inlichtingen bij Nico Landsman, 06-40017191.