In onze gemeente zijn 11 gebieden waarbinnen een bewonersgroep (wijkteam) actief is. Deze bewonersgroepen bespreken in nauw overleg met de gemeente alles wat de leefbaarheid van onze wijken aangaat. Het gaat daarbij vooral om verkeer, veiligheid, bouwprojecten, groen- en speelvoorzieningen. Andere thema’s zijn mogelijk.
Voor de wijken Klarenbeek en Veerse Poort is één wijkteam actief.

Wij bestaan momenteel uit de volgende leden:
Ben Lap (voorzitter),
Frans Pieterse,
Nico Landsman,
Louis Reijnhoudt,
Harry van Zweden,
Wim Oving,
Marjolein Kik (als campus-oudste van UCR-Roggeveen).

Wij hebben vooral de functie van ogen en oren van de wijk. Burgerinitiatieven zijn als het goed is verbonden met het wijkteam. Ook kunnen wij zaken aankaarten of oppakken. Sommige zaken kaarten wij rechtstreeks aan bij de verantwoordelijke afdelingen van de gemeente. Het wijkteam en de wijkmanager van de gemeente, Henk Huige, bereiden samen de wijktafelbijeenkomsten voor.
Ons wijkteam komt één keer per maand bijeen in Gerbrandylaan 120 (met dank aan Zorgstroom). Deze bijeenkomsten zijn openbaar en dus voor iedereen te bezoeken. U bent van harte welkom. Een berichtje vooraf wordt op prijs gesteld, want soms gaat een bijeenkomst niet door of vindt plaats op een ander tijdstip of gaat online door.