De gemeente moet vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen bij het vinden van huisvesting en hen begeleiden bij de integratie in de maatschappij. De gemeente wil haar plan afstemmen op mogelijkheden in de wijken en hierover praten in de wijkteams. Het plan komt op 17 maart in de gemeenteraad.

Op 21 december 2016 werd hierover gesproken door medewerkers van de gemeente, SWM en leden van wijkteams. Het gaat om circa 120 mensen in Middelburg, die al hulp krijgen van Vluchtelingenwerk, SWM, Scalda en Orionis. Porthos maakt met elke persoon een plan op maat.
De ene wijk heeft meer ervaring met de integratie dan de andere. Positieve ervaringen zijn dat vergunninghouders helpen met het schoonhouden van wijkvoorzieningen en dat er samen wordt gekookt en gegeten. Aan de andere kant wordt opgemerkt dat mensen veelal thuis blijven zitten met bekenden uit het land van herkomst. Als ouders willen ze in de ene wijk niet rijden naar uitwedstrijden van de sportvereniging van hun kinderen; terwijl ze in een andere wijk dit wel zijn gaan doen, nadat ze erop werden aangesproken en hen werd uitgelegd dat een wederdienst gewenst is en gebruikelijk is.

Het lijkt belangrijk dat men naar buiten komt en gaat deelnemen aan activiteiten in de wijk. Daarbij kunnen maatjes of buddy’s, die iemand wekelijks meenemen, helpen. Andere ideeën: samen eten met een gemengde groep, uitnodigen bij een handwerkgroepje, introductie bij sportvereniging, jongeren van jongerencentrum halen jongeren thuis op. Inzet voor jongeren zou prioriteit moeten hebben; van de ouderen kun je niet veel verwachten.
Maatjes moeten wel een goede training krijgen, bijvoorbeeld door MantelingWalcheren.
Wijkteams kunnen intermediair zijn voor initiatieven in de wijk.
(Verslag: Nico Landsman, lid wijkteam Klarenbeek-Veersepoort)