Door drie bewoners is een stichting opgericht, die is bedoeld voor de hele wijk Klarenbeek/Veersepoort. De stichting organiseert zelf geen activiteiten. Hiervoor is de Wijkvereniging bedoeld, zoals in een ander bericht is vermeld.
Het is voor alle bewoners van de wijk mogelijk om activiteiten voor (een deel van) de wijk te organiseren of initiatieven te ontplooien. Om hiervoor geld van fondsen en/of subsidie te kunnen ontvangen, is een stichting nodig. De stichting beheert de financiële middelen en eventueel aangeschafte zaken. Het eerste project waarvoor de stichting de middelen zal beheren, is de Sprenckweide. Voorheen lag het beheer bij de Bewonersvereniging Hof ter Veste, die dit beheer graag wilde overdragen. De activiteiten op de Sprenckweide worden georganiseerd door wijkbewoners met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, boer de Nood en de gemeente Middelburg. Wil je de stichting gebruiken voor jouw initiatief? Leg dan contact via info@klarenbeekveersepoort.nl.