De wijk wordt bestuurd door de gemeente, want de wijk is gewoon een deel van de gemeente. Maar kan dit ook anders? Eigen groenbeheer, energiecoöperaties, buurthulp, whatsappgroepen, eigen wijkhuizen, speelvoorzieningen, parken, … Steeds meer werk in de wijk wordt door bewoners opgepakt. Hoe doe je dat? En wat is dan de rol van de gemeente?

Er wordt gesproken over burgerparticipatie (in de plannen die de gemeente maakt of uitvoert) en overheidsparticipatie (in plannen van wijkbewoners).
Het ‘oude denken’ in (schijn-) tegenstellingen tussen burgers, ondernemers en overheden moet worden overbrugd. Met minder regels (ook voor projectontwikkelaars), meer vertrouwen en een meer faciliterende werkwijze van de overheid. Loslaten, co-creëren, integraal beleid maken, regie voeren, kanteling van de gemeentelijke organisatie, zoeken naar hoe dat moet: allemaal termen uit het rijksbeleid voor de omgevingsplannen, die nu worden voorbereid op grond van de Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt. Maar ook als het gaat om welzijn, opvang van ouderen of integratie van vluchtelingen wil de gemeente steeds meer overlaten aan de inwoners of samen met hen realiseren.
Dan wordt de organisatie van de wijk steeds belangrijker. In Middelburg heeft elke wijk een ‘wijkteam’ van bewoners met een ‘wijkmanager’ van de gemeente, die maandelijks bij elkaar komen en van alles bespreken dat in de wijk gebeurt. Elk wijkteam organiseert twee keer per jaar een wijktafel met ‘alle’ bewoners, de wijkwethouder en de wijkagent. Sommige wijken hebben een wijkvereniging en/of één of meerdere stichtingen. Die organiseren concrete dingen: wijkfeesten, een speeltuin e.d..

Hoe willen de inwoners in de toekomst met hun wijk verder? Welke straten moeten worden opgeknapt? Waar willen we nieuwe bedrijven, scholen, parken, sportvelden, winkels? Of waar juist niet? Wat gaat ‘van het gas af’ hier betekenen? Hoe zorgen we voor ‘onze’ ouderen?
Actieve wijken zullen veel gedaan krijgen van de gemeente. Hoe voorkomen we ongewenste ongelijkheid tussen wijken en wat is wel toelaatbare diversiteit?
De komende maanden praat de gemeente met mensen uit de wijken over de toekomst van de samenwerking. In juli ligt er een voorstel in de gemeenteraad, dat ruimte gaat geven aan ‘snelle verbeterpunten’, ‘experimenteerruimte’ en ‘leerateliers’ of wat er verder nog maar naar voren komt in deze maanden.
Wie uit Klarenbeek Veersepoort wil meedoen? Laat je horen via info@klarenbeekveersepoort.nl of bel een lid van ons wijkteam, bijvoorbeeld Nico Landsman (06 4001 7191).