Ons doel is het bevorderen van de leefbaarheid van onze wijken, dit in goed overleg met de gemeente en andere instanties die in onze wijken actief zijn. De onderwerpen waarop wij ons richten, zijn vooral het verkeer, veiligheid, bouwprojecten, groen- en speelvoorzieningen, sociale activiteiten en zorg.

Het wijkteam bestaat inmiddels (in wisselende samenstelling) al zeker zo’n 15 jaar en heeft de laatste 10 jaar ook de voorzitter van de wijktafel geleverd. De wijktafel is een bijeenkomst voor alle bewoners van onze wijken en wordt eens per half jaar door ons en de gemeente georganiseerd. Het wijkteam heeft recent afscheid moeten nemen van een actief lid. Daarmee bestaat het wijkteam nu uit 5 personen. Dat vinden wij te weinig. Ook is de samenstelling van het wijkteam al heel lang hetzelfde en loopt de gemiddelde leeftijd alsmaar op. Het oudste lid van het wijkteam is inmiddels ruim 80 jaar.

Tijdens de wijktafel, op onze website en in verschillende nieuwsbrieven hebben wij gevraagd om versterking en verjonging van het wijkteam. Dat heeft helaas niet geleid tot enige reacties. Wellicht is de formule van een wijkteam uitgewerkt en is het tijd voor een andere wijze van in gesprek gaan met bewoners.

Het gebrek aan respons en de toch wat beperkte resultaten die in die 15 jaar zijn bereikt, heeft ons doen besluiten om niet op deze weg door te gaan. De leden van het wijkteam voelen zich nog steeds betrokken bij hun wijk en zijn nog steeds bereid om in concrete gevallen met andere bewoners, de gemeente en instanties gesprekken aan te gaan, maar we doen een stap terug. We zijn nog niet uit het ‘hoe en wat’.

Wel is duidelijk dat het wijkteam niet meer de voorzitter van de wijktafel zal leveren en zich niet meer actief zal bemoeien met het organiseren van de wijktafel. Ook zullen wij niet meer maandelijks bijeenkomen. De website van het wijkteam blijft echter (vooralsnog) in de lucht en in voorkomende gevallen zullen wij ook nog een nieuwsbrief uitbrengen. In de komende wijktafel zal in ieder geval de voorzitter van het wijkteam aanwezig zijn om onze beslissing mede te delen. U kunt hierover met hem in gesprek te gaan

Tijdens de wijktafel die gepland staat op maandag 17 april zullen we hierover verder van gedachten wisselen met elkaar.