Dat we de Jumbo handig vinden in onze buurt om de boodschappen te doen, vindt iedereen belangrijk, maar dat Jumbo ons ook maatschappelijke voordelen levert is pas ook (weer) bewezen. Dankzij de Jumbo en de inspanningen van buurtbewoner Hannie Francke hangt er nu centraal in de wijk een BuurtAED!!
Op 23 februari is de BuurtAED opgehangen bij de Jumbo. Mede dankzij alle donaties uit de buurt en medewerking van de Jumbo hebben we dit kunnen realiseren.
In het bijzonder bedanken we Tanja van der Perk, filiaalleidster van de Jumbo, die spontane medewerking gaf om de AED bij de Jumbo op te hangen. Uit reacties bleek dat er een groot draagvlak voor is. We hopen echter dat de AED niet gebruikt hoeft te worden, maar indien wel nodig, dat het dan levensreddend mag zijn.
Voor diegenen die aangesloten zijn als burgerhulpverlener bij STAN wordt via de alarmcentrale (wanneer er een reanimatie is) de code van de kast doorgegeven, zodat de burgerhulpverlener de kast kan openen en met de AED naar de betreffende persoon kan gaan.
Meer informatie hierover kunt u vinden op STAN. https://ikbenstandby.nl/