Op de wijktafel 21 mei 2019 klonken verschillende ervaringen en visies. De een vindt het prettig dat de wijk rustig is, de ander zou graag wat meer ambachtelijke activiteiten zien, die levendigheid brengen. Met de komst van huisartsen bij de molen schuin tegenover het winkelcentrum Veersepoort komt er een prettige aanvulling. Op deze plek en ook door de nieuwbouw op de plek van de sporthal zal de verkeersintensiteit toenemen, maar hij blijft wel binnen de grenzen van toegestaan geluid en de wegen zijn er al geschikt voor. Als er wat meer verkeer is, wordt er vaak langzamer gereden. Dat is dan weer een voordeel. Maar ook een punt van zorg en aandacht.

Er is openbaar vervoer in de wijk, ondanks dat sommigen zeggen dat ze OV missen. Alleen … er wordt weinig gebruik van gemaakt. Lijn 569 heeft 6 haltes in de wijk en rijdt overdag 6 dagen per week om de 40 minuten. Kijk eens op connexxion.nl voor de details. Gebruik hem als je wilt dat hij blijft!

De meeste mensen zijn heel tevreden met de wijk. Het was opvallend dat sommigen dachten dat Klarenbeek een vergrijzend deel van de wijk is, terwijl dit juist het deel is met de meeste jonge kinderen. Misschien ook wel door de enorme keuze in scholen hier. Er zijn ideeën voor nieuwbouw: een groot duurzaam schoolgebouw, waarin elke school een eigen ingang en sfeer heeft om de identiteit zichtbaar te maken. Misschien is daar ook plaats voor een wijkcentrum? Dat is iets dat mensen in de wijk wel missen. Of zou dat beter passen in de hoognodige grotere nieuwbouw van de Jumbo? De winkel heeft een groot draagvlak in de wijk. Met sociale seniorenwoningen erboven?

Dergelijke plannen spelen misschien al op korte termijn. Het is ook denkbaar dat ze onderdeel worden van de Wijkvisie, die het wijkteam opstelt. Met enkele bewoners en organisaties is daar al over gesproken. Vaak met een medewerker van de gemeente erbij, want die zijn ook informatie aan het verzamelen, alleen heet het dan Omgevingsplan. Wil je je laten horen? Of wil je ook wensen verzamelen door te praten met je buren? Meld je dan aan via wijkteam@klarenbeekveersepoort.nl.