Klarenbeek is vernoemd naar de buitenplaats ’t Hof Claerebeek. Deze buitenplaats lag ter hoogte van de Gerbandylaan/Noordweg tussen 1666 en 1771. De aanleg van het hof Klarenbeek is zeer waarschijnlijk gestart na 1666, wanneer David van Reygersberghe, heer van Gapinge en bewindhebber van de Verenigde Oostindische Compagnie, met zijn tweede vrouw Clara Velters trouwt en de buitenplaats naar haar vernoemt.

In 1702 kocht Isaac Tulleken het buiten. De familie Tulleken bekleedde in die periode vele belangrijke politieke functies in Zeeland. Ongetwijfeld zal in deze periode het Hof Klarenbeek uitgegroeid zijn tot een ideale ontmoetingsplek van hoge heren, weg van de stedelijke drukte. In januari 1738 overlijdt Isaac Tulleken en wordt hij begraven in de Koorkerk van Middelburg. Het hof Klarenbeek blijft in het bezit van zijn echtgenote Anna Catharina Duvelaer, die door Hattinga bij de opmaak van zijn kaart rond 1750 wordt vermeld. Het gezin is kinderloos gebleven en als Anna Catharina in 1771 overlijdt wordt ook het hof met de andere bezittingen onder de erfgenamen verdeeld. Vermoedelijk verliest de buitenplaats vanaf dan haar functie en worden de gronden weer opgesplitst.
Volgende print uit de Kroniek van Smallegange geeft een mooie impressie van ’t Hof
Klarenbeek is een woonwijk die planmatig en gefaseerd is aangelegd tussen 1962 en 2000 en omvat circa 1.300 woningen. De winkelvoorzieningen, onderwijs- en andere maatschappelijke voorzieningen zijn grotendeels centraal in de wijk geclusterd. Het oudste gedeelte (Klarenbeek1 ten westen van de Sir Winston Churchillaan) heeft een traditionele blokverkaveling (rijenwoningen), buurten met woonerven (de kwartieren) met doodlopende straten waar auto’s kunnen worden geparkeerd. Klarenbeek II (ten oosten van de Sir Winston Churchillaan) door meer vrijstaande woningen, De bewoners waren vrij in de uitvoering en architectuur van hun woningen.
Klarenbeek III (de meest noordelijke buurt) heeft van alles wat: rijenwoningen, twee-onder-één kapwoningen, geschakelde woningtype en vrijstaande woningen. Dit deelgebied wordt ontsloten door één weg: de Eduaerd Vetermanstraat.