Veersepoort is onder leiding van architect Herman Hertzberger met een heldere en duidelijke stedenbouwkundig visie ontworpen. De wijk is gebouwd tussen 1990 en 2010 rond een grote waterpartij in het centrale park. Het wonen is gegroepeerd rond een achttal openbare stedelijke hoven. De woonhoven hebben ieder een eigen karakter en zijn op de binnenplaatsen stenig van karakter. Met deze hofvorm wordt tevens een sociaalbindend doel beoogd. De tuinen aan de achterzijden vormen het overgangsgebied naar het openbare groen en de waterpartij. Er is een grote diversiteit aan woningen, met als gevolg dat ook de bewoners divers zijn. De woonhoven Kievithof en Vinkenhof zijn ontwikkeld door het architectenbureau Rothuizen en Doorn ’t Hooft, de hoven Watersniphof, Zwanenhof en Mezenhof door Herman Hertberger, de hoven Goudplevierhof en Parelduikerhof door Fierloos en het hof Strandplevierhof door De Putter van Bebber Minnen. De samenhang van de wijk wordt mede inhoud gegeven door de terugkerende kleuren rood, wit, zwart en grijs die in elke hof op een andere wijze weer worden gebruikt en door het herhaald gebruik van gegalvaniseerd staal voor balkons, trappenhuizen, carports en dergelijke.