De gemeenteraad neemt op 15 april een belangrijk besluit
(door Ben Lap, wijkteam; foto: wijzijndestad.com)

De afgelopen week heeft u in de (regionale en landelijke) media kunnen lezen dat de sluiting van de skatebaan in het Vogelpark aan de Grote Sternstraat een hoop mensen bezig houdt. Er is door een aantal jonge skaters een online-petitie uitgezet die door duizenden mensen is getekend. De discussie rondom de skatebaan loopt inmiddels al ruim 10 jaar en de rechter heeft nu de gemeente een gevoelige tik op de vingers gegeven. 

Het wijkteam betreurt de overlast die bewoners ervaren. Tegelijkertijd betreuren we nu het ontbreken van een bruikbare skatebaan en de langslepende juridische procedures. Als Wijkteam Klarenbeek-Veersepoort willen we een leefbare wijk voor bewoners én voor skaters. Op onze website (http://www.klarenbeekveersepoort.nl/) kun u lezen dat het wijkteam pleit voor verplaatsing van de skatebaan. We weten dat dit een kostbare zaak is, maar het is de enige manier om zowel de bewoners als de skaters op een bevredigende manier tegemoet te komen.

De skatebaan is dinsdag 16 maart 2021 besproken in de ‘wijktafel’, waarbij halfjaarlijks de gemeente met alle wijkbewoners in gesprek gaat. Verantwoordelijk wethouder Chris Dekker heeft in die wijktafel de aanwezige inwoners gevraagd naar hun mening. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel naar de gemeenteraad gezonden, waarin krediet wordt gevraagd voor het zodanig afwaarderen van de skatebaan dat skaten niet meer mogelijk is. Ook wordt krediet gevraagd voor een speelvoorziening op wijkniveau voor de jeugd tot ongeveer 12 jaar op dezelfde locatie of elders. De locatie zou (mede) afhankelijk moeten zijn van de uitkomst van een participatietraject, maar ook van de kosten. Vanwege de moeilijke financiële situatie van de gemeente stelt het college voor de nieuwe skatebaan als wens in te brengen in de Kadernota 2022-2025. 

Dat betekent dat niet op korte termijn een nieuwe skatebaan elders wordt gerealiseerd en dat de jongeren dus jaren moeten wachten op een nieuwe voorziening. Dat vinden wij erg teleurstellend aangezien de skatebaan voorziet in een grote behoefte. De raad zal het collegevoorstel behandelen op 15 april as. Daarvoor zal het eerst worden besproken in de Commissie Ruimte van 6 april 2021. Er is dan een mogelijkheid tot inspreken. Wij beraden ons nog of wij van deze gelegenheid gebruik gaan maken.