Op 29 november kwamen wijkbewoners bijeen in Hof van Buren om aan dialoogtafels te praten over de toekomst van onze wijk.

Wat ik daaruit opmaak is dat onze wijken nog lang niet klaar zijn voor de klimaatverandering en energietransitie die eraan komt. Ik lees voldoende ideeën die hierop inspelen, maar die moeten nog worden uitgewerkt. Het vraagt om organisatorische oplossingen en (civiel) technische investeringen van zowel marktpartijen, particulieren als gemeente.

Ben Lap (voorzitter wijkteam)

Over het algemeen is men tevreden over de zorg die aanwezig is of wordt geboden. De bereikbaarheid van bepaalde voorzieningen kan beter. Er is gesproken over AED’s in onze wijken. Er lijkt een redelijke dekking zijn. Men ziet kansen voor nieuwe zorgvoorzieningen in Klarenbeek in combinatie voor een nieuwe locatie van de Jumbo.

Ten aanzien van voorzieningen wordt het behoud van een supermarkt in Klarenbeek belangrijk genoemd. Ook de leegstand van een winkelpand in de Fazantenhof is een aandachtspunt. We dachten dat vergrijzing als probleem zou worden gezien, maar men ziet vernieuwing en verjonging in Klarenbeek tot stand komen. Problemen die verband houden met vergrijzing worden daardoor kleiner.

Aandachtspunten in de openbare ruimte zijn voldoende parkeren en voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen.

De volgende stap zou volgens ons kunnen zijn het interviewen van een aantal sleutelfiguren in onze wijken.

De wijkteamleden stellen nu een lijst van thema’s op en verdelen onderling de groepen, die geïnterviewd gaan worden. Bij de volgende wijktafel op 21 mei worden de resultaten van de inventarisatie gepresenteerd.