In de pers konden ook de leden van het Wijkteam Klarenbeek Veersepoort lezen dat de Servicebus is geschrapt. Tot eind 2020 rijdt er een Seniorentaxibus en vanaf 2021 wil de gemeente een soort Buurtbus door vrijwilligers laten besturen.

Het wijkteam heeft zich erover verbaasd dat er vanuit de gemeente (wethouders, ambtenaren, raadsfracties) nooit met de wijkteams (Klarenbeek Veersepoort, Binnenstad en Griffioen) is gesproken over het beëindigen van de Servicebus en over de wenselijkheid van een alternatieve vorm van mobiliteit.

Gemiddeld werden 235 ritten per week gereden voor gemiddeld 130 reizigers per week. Het gaat om 78 mensen die er gebruik van maakten.

Het wijkteam zoekt nu zelf contact met de gemeente. Wij denken dat vraaggestuurd vervoer door vrijwilligers meer kansrijk is dan een bus met dienstregeling, die vaak zonder passagiers rondjes rijdt.

Wilt u meedenken en mee-organiseren? Of bent u vanaf 2021 regelmatig of af en toe beschikbaar als vrijwillig chauffeur op een busje of een personenauto? We horen graag uw reacties: Wijkteam Klarenbeek Veersepoort wijkteam@klarenbeekveersepoort.nl