Het Wijkteam Klarenbeek-Veersepoort bepleit verplaatsing van de skatebaan aan de Grote Sternstraat. Voor bewoners en skaters is een oplossing nodig die voor beide groepen de leefbaarheid vergroot. Het wijkteam vreest dat een geluidscherm en beperking van de tijden waarop de baan gebruikt mag worden geen einde maakt aan de overlast. Handhaving en juridische procedures zullen veel energie, tijd en geld blijven kosten. Dan beter één keer veel uitgeven voor een oplossing waar alle partijen mee kunnen leven.

Het wijkteam denkt dat er betere locaties zijn. Het team doet de suggestie om te kijken naar de velden tussen de N57 en de Geersesweg en hoopt dat wijkbewoners en skaters zullen meewerken aan verplaatsing of nieuwbouw en aan het werven van fondsen.

Het wijkteam ‘gaat er niet over’, maar is wel een vaste groep bewoners die maandelijks met elkaar en met de gemeente praat over de leefbaarheid in de wijk.

De skatebaan is dinsdag 16 maart 2021 besproken in de ‘wijktafel’, waarbij halfjaarlijks de wethouder met alle wijkbewoners in gesprek gaat. De wethouder vraagt inwoners om argumenten aan te leveren bij j.de.wolf@middelburg.nl. Deze zullen worden meegewogen bij het maken van een beslissing.