Er is meer bekend geworden over de oproep van de gemeente om tekeningen of verhalen in te dienen over de toekomst van Middelburg (of Klarenbeek Veersepoort) in 2050. Deze oproep is een van de vele acties die de komende tijd moeten leiden tot een Omgevingsvisie. Daarin staat de richting voor de komende jaren. Daarop zal de jaren daarna steeds worden teruggegrepen om ingrijpende maatregelen in de fysieke omgeving te onderbouwen. Het gaat dus wel ergens over.

Het lijkt wel een beetje op de Kwaliteitsatlas van zo’n 20 jaar geleden, die nog steeds leeft in het stadskantoor. Het plan voor woningbouw tussen kanaal en spoorweg was daarin kennelijk al bedacht.
Lees meer in de PZC >

Tegelijkertijd wil het wijkteam werken aan een Wijkvisie. De Wijkvisie kan afwijken van de Omgevingsvisie als de mensen in de wijk andere toekomstbeelden hebben dan het beeld zal worden voor de gemeente als geheel. Dan hebben toekomstige beslissers meer te kiezen.

De broers Dani (10 jaar) en Joah (7 jaar) uit Kleverskerke vinden het best moeilijk om in de toekomst te kijken. Totdat Dani zegt: ‘In 2050 zijn wij net zo oud als papa en mama nu zijn.’ ‘Als dat zo is,’ zegt Joah, ‘dan is het makkelijk. Dan wil ik net als papa voetballen met mijn kinderen!’ En ze hebben nog veel meer ideeën over hun toekomst. Met buurtgenoten zijn ze aan de slag en schilderen ze de toekomst van Kleverskerke, het dorp dat bij de gemeente Middelburg hoort, maar ook zijn eigen identiteit wil behouden.

Kijk voor meer informatie op de website www.middelburg.nl/omgevingswet bij ‘Brief aan de toekomst’ en ‘Teken voor de Toekomst’. De uiterste inzenddatum is verruimd tot 12 oktober.

(Beeld: OpenStreetMap.org)