Op een warme avond in september kwamen mensen uit vele wijkteams en mensen van de gemeente bij elkaar om te praten over de toekomst van de wijkteams. Er zijn veel verschillen in de wijken. Soms bestaat er een oude wijkvereniging met een eigen gebouw, waarin actieve clubs de wijk levend houden. Soms worden er diverse stichtingen opgericht voor het behoud van de bomen, het beheer van een speelhof, bevorderen van bewegen e.d.
Voor mij was de grote lijn dat men die diversiteit meer wil laten ondersteunen vanuit de gemeente: als een wijk zelf de bomen wil verzorgen, geef ze dan budget om de resterende kosten te kunnen dekken. Als een dorp veel zorg in het sociale domein biedt – en daarmee het beroep op betaalde professionals vermindert – betaal dan de benodigde faciliteiten. Er komt dan meer diversiteit in wijkbudgetten. Er komt dan echt maatwerk. Mits de wijk dan ook stevig is georganiseerd. Onze wijk is voorlopig niet zo ver. Wij zijn al heel blij met de komst van het Sprenckpark en met toenemende burenhulp.