We kunnen als inwoners meepraten over de overgang naar andere bronnen van warmte dan aardgas. De gemeente werkt mee aan een enquête en vraagt iedereen om die in te vullen.
Klik hier.

Let op: de sluitingsdatum is verschoven naar 23 november.

Als u wilt meepraten over de energietransitie in onze wijk, dan ontvangt het wijkteam graag bericht van u. Samen kunnen we bekijken hoe we hier iets mee willen doen.