Richt je vooral op concrete dingen, waar wijkbewoners belang bij hebben. Dat is het advies aan het Wijkteam Klarenbeek-Veerse Poort bij het versterken van de leefbaarheid in de wijk. Dinsdagavond 13 maart 2019 waren raadsleden, wijkteams en ambtenaren bij elkaar om zich te laten informeren en inspireren over ‘participatie’. Het gemeentebestuur wil meer luisteren naar de inwoners en moet dat ook van de Omgevingswet.

Wat verwacht je dan van elkaar? Wat kun je ‘vooraf’ afspreken over procedures? Welke kaders kan de gemeente vooraf duidelijk maken? In het wijkteam zijn we blij en tevreden als we met mede-inwoners in gesprek komen en meer mensen zich inzetten voor de leefbaarheid in onze grote wijk. Biljarten, wijkfeesten, eieren zoeken met Pasen, een rommelroute in de wijk, maar ook Buurthulp en Studenten-bezoeken-ouderen vinden me mooie initiatieven.

Op de flap valt de verrassende (?) suggestie op om de wijk te splitsen. Zou u zich meer inzetten voor de wijk als hij kleiner is? Of leidt dit thema af van het werken aan leefbaarheid?

Graag vernemen we uw ideeën. Liefst vooral over concrete acties om de leefbaarheid te vergroten.