Woensdagavond 8 februari konden we een nieuw lid welkom heten in het wijkteam: Jaco Griep van de Gerbrandylaan. Frans Schouwenaars van de Zwanenhof was er ook en overweegt om later lid te worden. Jaco wil vooral met groen aan de slag en Frans is in elk geval betrokken bij Veersepoort V, maar wil zich misschien ook wel breder inzetten. Een andere nieuwe aanwezige zal zich aansluiten bij de Sprenckparkgroep. De formele kanten van het beheer, zoals een overeenkomst met de gemeente, willen we onderbrengen in een stichting met een breder beheersdoel voor de hele wijk. Voorbereidingen hiertoe zijn gestart.

Parkeeroverlast bij de scholen krijgt gelukkig steeds meer aandacht van de gemeente en de politie, maar is nog lang niet voorbij. Met een van de scholen vindt binnenkort een gesprek plaats, waarbij ook iemand van het wijkteam aanwezig zal zijn. In de verkeerswerkgroep gaan we dit ook nog een keer nadrukkelijk aankaarten, waarbij ook de hoge en onveilige snelheden op de rotonde Generaal Hakewill Smithlaan / President Rooseveltlaan zal worden beproken. De wijkbewoner die dit inbracht, wordt uitgenodigd mee te gaan.