De wijktafel neemt beslissingen over aanvragen voor het wijktafelbudget. Er liggen aanvragen voor het Sinterklaasfeest en voor de Wijkbode, die huis-aan-huis is bezorgd in Klarenbeek, Prooyenspark en Veerse Poort. Verder komen vaste onderwerpen aan bod, zoals de ervaringen van de politie en lopende projecten. In de Wijkbode leest u over diverse andere onderwerpen, die u op tijdens de wijktafel kunt bespreken.

We willen dit keer van de wijktafel een actieve bijeenkomst maken door bovenstaande punten snel te behandelen en dan, met een kopje koffie of thee, in drie groepen verder te praten over de volgende onderwerpen:
1. het initiatief om tot meer georganiseerde buurthulp te komen
2. hoe wilt u dat we over 10 jaar leven in onze buurten? (Wijkvisie)
3. zelf onderhouden van openbaar groen of het gemeentelijk onderhoud aansturen?

De wijktafel vindt plaats op donderdag 11 mei om 20.00 uur in Hof van Buren, Oranjelaan 19, Middelburg.