Op de agenda staat:

  • Toekomst schoolgebouw Churchillaan
  • Omgevingsvisie Middelburg 2050
  • Wijkvisie Klarenbeek Veersepoort
    Aantekeningen van de inbreng op 19 september 2019 zijn hier te vinden
  • Wijkbudgetten (er is geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld in het groen, andere verfraaiing of iets anders dat de leefbaarheid versterkt)
  • Buurthulp en Servicebus
  • AED’s

Er is ook ruimte voor mededelingen, punten die wijkbewoners inbrengen, enz.
Namens de gemeente zijn wethouder Chris Simons en wijkmanager Henk Huige aanwezig. Voor de Churchilllaan is Wim Twigt aanwezig om toelichting te geven.

Er is koffie en thee vanaf 19.00 uur in een zaal bij Grand Café Willem, Oranjelaan 17.