Wijkteam lijkt haar vaste vergadermoment steeds meer los te laten. De eerste donderdag van maart valt in de voorjaarsvakantie en bleek niet geschikt. De volgende vergadering zal nu op donderdag 16 maart om 19.00 in Gerbrandylaan 120. Met dank aan Zorgstroom voor de beschikbaarstelling van de ruimte.

Onderwerpen: wisseling wijkmanager, combinatiefunctionaris WelzijnMiddelburg, Actieplan van Groenbeleidsplan, wijkbeheerstichting, onderhoud Sprenckpark en activiteiten.

Wilt u er bij zijn of hebt u een onderwerp? Laat het ons weten via info@klarenbeekveersepoort.nl.

(NB deze vergadering stond eerder gepland op dinsdag 7 maart)