Door Yvonne van Rijsbergen
Patrick van Dijk en Steven de la Cousine zijn toezichthouders Openbare Ruimte of BOA’s. Velen hebben ze al eens zien lopen in Middelburg, maar waar houden ze zich nu precies mee bezig?
‘Kort gezegd, dragen we met onze aanwezigheid bij aan een schonere en veiligere stad’, legt Patrick uit. ‘Het gaat ons niet om boetes uitschrijven’, voegt Steven er aan toe. ‘Maar soms is dat helaas het laatste middel om mensen zich aan de regels te laten houden’. Als Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente hebben ze wel de bevoegdheid om op te treden. De zaken waarmee de heren zich bezighouden, lopen uiteen. Het is teveel om in een kort artikel samen te vatten. Daarom is ze gevraagd naar hun persoonlijke speerpunten. Patrick geeft aan zich het meeste te ergeren aan zwerfafval. ‘En dan bedoel ik niet alleen het afval dat men achterlaat bij containers, maar ook in plantsoenen. Het is niet alleen rommelig, maar het trekt ook ongedierte aan. En wat we ook zien is dat als er eenmaal afval ligt dit de schroom weghaalt om er nog maar meer afval bij te dumpen. Je moet daar streng op toezien omdat het anders al snel uit de hand kan lopen.’ Steven op zijn beurt, stoort zich nog al eens aan de mentaliteit van sommige hondenbezitters. ‘Er is helaas een kleine groep hondenbezitters die van mening is dat je na het betalen van hondenbelasting je huisdier overal zijn behoefte kunt laten doen. Dat is natuurlijk niet zo. En ook als de hond op het gras of in de bosjes zijn behoefte heeft achter gelaten, moet je dit opruimen. Want…’, zo voegt hij eraan toe. ‘Als de hond op het eigen gazon zijn behoefte zou doen, zouden ze dit denk ik wel opruimen.’
Voor velen is een waarschuwing voldoende. Wanneer een waarschuwing niet aan de orde is, zal er een bon worden geschreven. Om u een indruk te geven, een paar voorbeelden:
Fietsen op het trottoir € 55,-
Parkeren op stoep of voetpad € 90,-
Huishoudelijk afval dumpen op de openbare weg € 90,-
Niet opruimen hondenpoep € 140,-
Parkeren op parkeerplaats voor invaliden € 370,-.
BOA-2